Blond

  • Mbrfun
    pt
    jednoduchý človek, ale aj so životom, láskou nové veci, nové zážitky a nové poznatky
    rovno